בדיקת תיק פנסיוני

היכרות ראשונית והגדרת צרכי לקוח

אנו מאמינים כי האחריות הרבה המוטלת על כתפינו עבור כלל לקוחותינו באה לידי ביטוחי בשלב ההיכרות הראשוני – השלב בו אנו מגדירים את מטרת השיח והגדרת צרכי הלקוח.

בחינת מצב קיים (ביטוחי פנסיוני ופיננסי)

השלב הנ"ל מתבצע ע"י ממשקים אינטרנטיים (הר הביטוח והמסלקה הפנסיונית)
שנוצרו בידי משרד האוצר על מנת להקל על כלל האוכלוסייה בשליפת הנתונים העדכניים והרלוונטיים ביותר.

ניתוח ואפיון המצב הנוכחי

שלב זה מתבצע לאחר קבלת נתוני הר הביטוח והמסלקה הפנסיונית ומנותח ע"י מיטב המוחות בחברתנו על מנת לבחון את המצב הנוכחי בצורה המקצועית ביותר.

קביעת מסקנות והמלצות להמשך הדרך

השלב הבא הינו הקריטי והחשוב ביותר אשר מתבצע בקפידה תוך התחשבות בדגשים שנקבעו בפגישת ההיכרות הראשונית – והינו קביעת המסקנות שעלו מניתוח התיק ויישום ההמלצות הנדרשות להמשך הדרך ולניהול הסיכונים בהתאם.

קביעת מנהל תיק אישי ומעקב שוטף

השלב הנ"ל הינו רק תחילת הדרך בין הלקוח ובין הסוכנות שלנו – ללקוח יוצמד מנהל תיק אישי שינהל מעקב שוטף לפי אמנת השירות של חברתנו.

היכרות ראשונית והגדרת צרכי לקוח

אנו מאמינים כי האחריות הרבה המוטלת על כתפינו עבור כלל לקוחותינו באה לידי ביטוחי בשלב ההיכרות הראשוני – השלב בו אנו מגדירים את מטרת השיח והגדרת צרכי הלקוח.

בחינת מצב קיים (ביטוחי פנסיוני ופיננסי)

השלב הנ"ל מתבצע ע"י ממשקים אינטרנטיים (הר הביטוח והמסלקה הפנסיונית)
שנוצרו בידי משרד האוצר על מנת להקל על כלל האוכלוסייה בשליפת הנתונים העדכניים והרלוונטיים ביותר.

ניתוח ואפיון המצב הנוכחי

שלב זה מתבצע לאחר קבלת נתוני הר הביטוח והמסלקה הפנסיונית ומנותח ע"י מיטב המוחות בחברתנו על מנת לבחון את המצב הנוכחי בצורה המקצועית ביותר.

קביעת מסקנות והמלצות להמשך הדרך

השלב הבא הינו הקריטי והחשוב ביותר אשר מתבצע בקפידה תוך התחשבות בדגשים שנקבעו בפגישת ההיכרות הראשונית – והינו קביעת המסקנות שעלו מניתוח התיק ויישום ההמלצות הנדרשות להמשך הדרך ולניהול הסיכונים בהתאם.

קביעת מנהל תיק אישי ומעקב שוטף

השלב הנ"ל הינו רק תחילת הדרך בין הלקוח ובין הסוכנות שלנו – ללקוח יוצמד מנהל תיק אישי שינהל מעקב שוטף לפי אמנת השירות של חברתנו.

MAKE A CHOICE

דילוג לתוכן