ביטוח אובדן כושר עבודה

כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה נועד לספק חלף הכנסה במצבים שבהם כושר ההשתכרות של המבוטח נפגע כתוצאה מתאונה או מחלה. תגמולי ביטוח בתוכנית לביטוח מפני אובדן כושר עבודה תלויים בקיומה של הכנסה מעבודה למבוטח. בקרות מקרה ביטוח ישולם למבוטח פיצוי על ידי חברת הביטוח בהתאם לסכום הכיסוי שרכש המבוטח ולכל היותר בשיעור של 75% מהכנסתו האחרונה של המבוטח בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח.

חשוב לדעת !

לא ניתן לקבל כפל פיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה, לכן כיסוי עודף יוביל לקיזוז של הפיצוי המשולם למבוטח. לאור האמור, הפקת תכנית לביטוח מפני אובדן כושר עבודה ללא בדיקת צרכיו של המועמד לביטוח, עשויה להוביל לכיסוי ביטוחי עודף שלא ניתן לממשו .כמו כן, באפשרות הלקוח להרחיב את הגדרת מקרה הביטוח כך שתכסה את עיסוקו הספציפי בעת מקרה הביטוח. פעמים רבות כיסוי זה נמכר, על אף שבפועל המבוטח לא זקוק להרחבה זאת. לכן, במסגרת בירור צרכיו של המועמד לביטוח, יש לפרט את הערך המוסף של הרחבת הכיסוי להגדרת עיסוק ספציפי.

מהו הצורך בביטוח אובדן כושר עבודה ?

כאשר אדם מאבד את יכולת הפרנסה שלו כתוצאה ממחלה או מתאונה, מצבו הכלכלי הולך מדחי לדחי, ויש רבבות מקרים כאלו. בקרות מקרה שכזה, לא תוכלו לפרנס את המשפחה בצורה שהייתם רגילים לפני המקרה. נניח שמדובר בשכר ממוצע שאתם מרוויחים בסך של 9-10 אלף שקל, וזהו – זה נעלם, ונניח שיש לכם עוד 20-30 שנה לפנסיה. אתם בעצם מאבדים השתכרות מצטברת של כמה מיליונים – איך תסגרו את החור הזה, איך תפרנסו את המשפחה? הפתרון הינו ביטוח אובדן כושר עבודה. הביטוח מספק למבוטח פרנסה גם במקרה שלא ניתן להמשיך לעבוד. בפועל, ישנן עשרות סוגים של ביטוחים – כל חברה קבעה את תנאי הפוליסה ואת תנאי הזכאות לקבלת פיצויים מהביטוח, ולכן לא באמת ניתן להשוות בין הביטוחים השונים.

כאן נכנסה לתמונה המפקחת על הביטוח (בדומה לרפורמה בביטוחי הבריאות) והחליטה ליצור פוליסה אחידה, המחייבת את כל חברות הביטוח. הפוליסה הזו נועדה לספק את כל הצרכים בצורה שקופה ואחידה.

ביטוח אובדן כושר עבודה – פוליסה אחידה

הפוליסה האחידה בתחום הבריאות אכן הצליחה – אם בעבר היה בלבול גדול בין הפוליסות השונות של חברות הביטוח – כל חברה סיפקה מוצר קצת שונה והגדירה אותו כטוב ביותר, וכמשתלם ביותר, הרי שברגע שיש מוצר אחיד, הומוגני, ברור ושקוף, אז ניתן להשוות אותו בין כולם – ואז גם העניין הכספי הופך להיות השוואתי – רק כאשר משווים בין תפוזים לתפוזים ניתן להשוות בין המחירים של המוצרים.

make a choice

MAKE A CHOICE

דילוג לתוכן