מטריה ביטוחית

מטריה ביטוחית הינה מוצר משלים לקרן הפנסיה. מבוטחים בקרן הפנסיה יוכלו לרכוש את המוצר שמשדרג את הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה, מבטל את תקופת האכשרה והופך את הכיסוי לאבדן כושר עבודה לעיסוקי. אחד היתרונות הבולטים של ביטוח המנהלים על פני קרן הפנסיה הוא בהגדרה העיסוקית שניתן להוסיף לאבדן כושר עבודה. כעת ניתן להציע גם לחוסכים בקרן הפנסיה לרכוש הרחבה איכותית של הכיסוי לאובדן כושר עבודה הקיים בקרן.

במסגרת הכיסוי ניתן להציע שלוש הרחבות

1. הרחבה לביטול תקופת אכשרה

בקרן הפנסיה קיימת תקופת אכשרה. תקופה שבה החוסך אינו מבוטח על מחלות שקדמו למועד הצטרפותו לתכנית. תקופת האכשרה בקרן הפנסיה היא 60 חודשים, במקרה של הגדלת הכיסוי הביטוחי בקרן או הגדלת השכר תהייה תקופת אכשרה נוספת על גידול השכר. במהלך תקופת האכשרה, משלם העובד על כיסוי ביטוחי, הוא יהיה מבוטח לכל דבר למעט אירועים שקדמו להצטרפותו לתכנית. המטריה הביטוחים מאפשרת לחוסך לרכוש הרחבה איכותית שתיכנס לתוקף במידה וקרן הפנסיה תדחה את התביעה בשל היותו של החוסך בתקופת אכשרה כהגדרתה בתקנון קרן הפנסיה.

  • הרחבה זו תוצע רק לעמיתים לגביהם מתקיימת תקופת האכשרה וכל עוד מתקיימת תקופת האכשרה. בתום תקופת האכשרה בקרן הפנסיה תבוטל הרחבה זו באופן אוטומטי ומידי.
  • הרחבה זו לא תכלול החרגות רפואיות, אולם יכול שתכלול תוספת רפואית בהתאם להוראות החיתום הקיימות אצל המבטח לגבי מבוטחים בעלי מאפיינים דומים.

2. הרחבה לביטול קיזוז פיצוי חודשי מגורם ממשלתי

בקרן הפנסיה קיימים חמישה מקרים בהם מתבצע קיזוז מול גורמים ממשלתיים, באפשרות החוסך לרכוש הרחבה לביטול קיזוז זה כך שבמקרה האירוע הביטוחי תשלם הפוליסה קצבה מלאה.

חמשת המקרים בהם מתבצע הקיזוז הם:

  • משרד הביטחון נפגעי פעולות איבה
  • משרד הביטחון נכי צה"ל
  • משטרת ישראל – נכים
  • שירות בתי הסוהר – נכים
  • ביטוח לאומי – תאונות עבודה ומחלות מקצוע

3. הרחבה לכיסוי אבדן כושר עבודה לפי הגדרת עיסוק ספציפי

הכיסוי הביטוחי הקיים בקרן הפנסיה הוא בהתאם להגדרה הקלאסית : השכלתו, הכשרתו או ניסיונו של החוסך. ולא פעם מואשם כביטוח אבדן כושר עבודה הנחות מזה הקיים בביטוחי המנהלים. באפשרות החוסך לרכוש הרחבה בהתאם לעיסוק הספציפי שלו ב – 12 החודשים שקדמו לאירוע הביטוחי. במידה וקרן הפנסיה תדחה את התביעה בטענה הנוגעת להגדרת העיסוק של החוסך, לא תשלול חברת ביטוח את זכאותו של המבוטח שרכש הרחבה זו.

למי כדאי לרכוש מטריה ביטוחית  ?

עובדים שחוששים שהתביעה שלהם בקרן הפנסיה תידחה בשל הגדרה עיסוקית או בשל תקופת אכשרה יכולים לרכוש את החלקים הספציפיים במטריה הביטוחית. חשוב לזכור כי את ההגדרה העיסוקית ניתן לרכוש לרשימת מקצועות סגורה ולא כל המקצועות יכולים לרכוש הגדרה עיסוקי. רשימת המקצועות משתנה מחברה לחברה.

גם עובדים שאינן יכולים לרכוש את ההגדרה העיסוקית יכולים לרכוש את שני הפרקים הנוספים במטריה, ביטול תקופת אכשרה וביטול קיזוז מול ביטוח לאומי.

make a choice

MAKE A CHOICE

דילוג לתוכן