ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הינו אפיק השקעה וחיסכון לטווח הארוך. בשונה מקרן הפנסיה, ביטוח המנהלים הינו חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח ולכן היות ומדובר בחוזה, מרבית התנאים קבועים ואינם ניתנים לשינוי, משמעות הדבר שחברות הביטוח אינם יכולות לסגת ממה שנכתב בפוליסה.

פוליסת ביטוח המנהלים כוללת בתוכה מספר מרכיבים

 • תכנית חיסכון פנסיוני לגיל פרישה
 • כיסוי ביטוחי למקרה פטירה בטרם עת
 • כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה
 • חלופה לרכישת כיסויים ביטוחים נוספים

ביטוח מנהלים הינו חיסכון פנסיוני גמיש ומותאם אישית ולפיכך ניתן להתאים את גובה הכיסוי הביטוחי לצרכי המבוטח, טעמו האישי, מצבו המשפחתי והבריאותי לשכר שלו.

קיימים מספר סוגים ש​ל ביטוחי מנהלים (העיקריים שבהם)

 • ביטוח מנהלים קלאסי – ביטוח מנהלים מבטיח תשואה שהיו נפוצים מאוד עד שנות ה – 90.
 • ביטוח מנהלים מסוג "עדיף" מבטיח תשואה (שמות נוספים: מניב, מעולה, מיטב, יותר וכו') שווקו עד שנת 2003
 • פוליסות "חדשות" – על בסיס השתתפות ברווחים שווקו משנת 2004
 • ביטוח מנהלים הדור החדש – אלו ביטוחי המנהלים שהתחילו בשנת 2013 ועד היום

מהו מקדם המרה ואיך הוא משפיע על גובה הקצבה ?

מקדם המרה הוא משתנה שבאמצעותו נקבע מהי הקצבה החודשית המשולמת לעמית בקרן הפנסיה וזאת למשך כל חייו. מקדם המרה נקבע על פי תוחלת חיים ולוח תמותה של האוכלוסייה והוא עשוי להשתנות מעת לעת. קיימים 2 סוגים של מקדמי המרה – מובטח ולא מובטח. מקדם המרה מובטח הוא מקדם שניתן בעת רכישת הפוליסה על פי שנת לידה של העמית ואינו משתנה. מקדם המרה לא מובטח הוא מקדם שמשתנה בהתאם לתוחלת החיים. עד שנת 2012 כולל שווקו ביטוחי מנהלים עם מקדם המרה מובטח למבוטח, אולם כתוצאה מעלייה בתוחלת החיים, מקדם מובטח היה יכול לגרום לאי יציבות של חברות הביטוח. כיום כל פוליסות ביטוח מנהלים המשווקות כוללות מקדם לא מובטח ואולם אלו שנרכשו עד האמור לעיל נותרו כפי שהן, שכן חברות הביטוח לא יכולות לשנות את ההסכם. ככל שמקדם ההמרה יהיה גדול יותר – כך הקצבה החודשית תהיה נמוכה יותר.

קריטריונים להשוואה בין פוליסות ביטוחי מנהלים

 • איכות ניהול ההשקעות, רמת הסיכון, הרכב תיק הנכסים ואפיקי ההשקעה.
 • התשואה המושגת על ההשקעה.
 • גובה דמי הניהול בפוליסה.
 • כיסויים ביטוחים.

make a choice

MAKE A CHOICE

דילוג לתוכן