קרן השתלמות

קרן השתלמות הינה אפיק השקעה וחיסכון לטווח בינוני. מדי חודש מופקד סכום כסף לקרן ההשתלמות ע"י העובד והמעסיק (במידה ומדובר בעובד שכיר). כספי הקרן מושקעים ע"י החברה המנהלת את הקרן במגוון מסלולים (כללי, אג"ח, מנייתי, שקלי ועוד. . ) בכפוף לבחירת הלקוח. השקעות אלו אמורות לייצר תשואה בקרן בתום שש השנים.

מתי ניתן למשוך את הכסף ?!

  • לאחר שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה לקרן.
  • בתום שלוש שנים לעמית שהגיע לגיל הפרישה.
  • בתום שלוש שנים לצרכי השתלמות ובכפוף לאישור מיוחד.

שיקולים בבחירת קרן השתלמות

  • תשואות – ביצועי הקרן בשנים האחרונות בהשוואה לקרנות אחרות בעלי מבנה השקעה דומה 
  • מדיניות ההשקעה ורמת הסיכון של הקרן (מדיניות הסיכון של הקרן ביחס למדיניות הסיכון של החוסך).
  • חוסנו של הגוף המנהל את הקרן.
  • גובה דמי הניהול המוצעים לחוסך.

הפקדות העובד והמעסיק

שיעור ההפקדה הנפוץ בקרן השתלמות לשכירים הינם 7.5% למעביד ו-2.5% לעובד. שיעור ההפקדה המרבית המוכרת בקרן השתלמות לעצמאים היא 7.5% מההכנסה השנתית עד תקרה של 218,000 ש"ח לשנה

make a choice

MAKE A CHOICE

דילוג לתוכן