קרן פנסיה

קרן הפנסיה הינה אפיק השקעה וחיסכון לטווח הארוך. מדי חודש מתבצעת הפקדת חודשית שנועדה להבטיח הכנסה חודשית (קצבה) קבועה בשלושת המקרים הבאים

פרישה – קצבת זקנה

אובדן כושר עבודה – קצבת נכות

פטירה בטרם עת – קצבת שארים

המאפיין המרכזי של קרן פנסיה הוא המבנה השיתופי שלה, כלומר ערבות הדדית. כל העמיתים בקרן פנסיה משלמים לקופה משותפת אשר מבטיחה את זכויותיהם באמצעות תקנון אשר מפרט את התנאים.

קיימים מספר סוגים ש​ל קרנות פנסיה

  • קרנות פנסיה ותיקות – קרנות מסוג זה סגורות להצטרפות חוסכים חדשים מינואר 1995, ישנם 2 סוגים של קרנות פנסיה ותיקות
    • מספר מצומצם של קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות (שלכל אחת מהן תקנון עצמאי).​
    • קרנות פנסיה ותיקות בניהול מיוחד – קרנות שהיו בגירעון אקטוארי, והולאמו בשנת 2003, ומנוהלות מאז, תחת תקנון אחיד, ע"י גוף ממשלתי בשם "עמיתים".
  • קרנות פנסיה חדשות אשר פתוחות לקהל הרחב
    • קרן פנסיה "מקיפה" – התוכית כוללת בנוסף לפנסיית זקנה, גם כיסוי ביטוחי למקרה נכות ולמקרה פטירה. קרן מסוג זה רשאית להשקיע עד 30% מנכסיה באג"ח מיועדות של מדינת ישראל, בריבית מיטיבה, כאשר היתרה מושקעת בשוק ההון. דמי הניהול המרביים בקרן פנסיה הם הנמוכים ביותר מבין סוגי המוצרים הפנסיוניים הקיימים.
    • קרן פנסיה "חדשה כללית" – קרן מסוג זה משקיעה 100% מנכסיה בשוק ההון, ואינה זכאית לאג"ח מיועדות.

חשוב לדעת !

מומלץ להתאים את מסלול הביטוח בקרן הפנסיה למצב המשפחתי, האישי ולצרכיו של כל אחד ואחת. התאמה כזו נדרשת בכל מקרה בו חל​ שינוי במצב המשפחתי האישי ובצרכי העובד. בחירת מסלול ביטוח לא מתאים או לחלופין הימנעות מבחירה עלולים להוביל לפגיעה בחיסכון (במקרה של ביטוח יתר) או לחוסר בכיסוי ביטוחי בעקבות אירוע מזכה.

make a choice

MAKE A CHOICE

דילוג לתוכן